Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού για επιχειρήσεις & φυσικά πρόσωπα

Με μόνα εφόδια την αγάπη για το αντικείμενο, τη βαθιά γνώση, τη συνεχή μετεκπαίδευση, την τεχνική ενημέρωση των στελεχών μας, αλλά και τη συνέπεια απέναντι στους πελάτες, το γραφείο μας απέκτησε πολύ σύντομα ένα πλούσιο, πολυσύνθετο και, κυρίως, ευχαριστημένο πελατολόγιο.

Αντικείμενο της δραστηριότητάς μας είναι η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων από μηχανολόγο μηχανικό.

Υπηρεσίες του τεχνικού μας γραφείου

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε κτήρια κάθε χρήσης (κατοικίες ή επαγγελατικοί χώροι), τα οποία είναι απαραίτητα σε τυχόν πώληση ή μίσθωση.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου σας.

Κτηματολόγιο

To γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας έτσι ώστε να κατοχυρώσετε την ιδιοκτησία σας ορθά και άμεσα.

Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ένταξη του χώρου σας στον πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οικον, το οποίο έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Άδειες λειτουργίας
Στην περίπτωση της αδειοδότησης μίας επιχείρησης προκύπτουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιήσετε. Η συναναστροφή και η διευθέτηση υποθέσεων σχετικές με το δημόσιο είναι συνήθως μία χρονοβόρα – και παράλληλα ψυχοφθόρα – υπόθεση. Για αυτό το λόγο, στο γραφείο μας έχουμε σαν βασικό στόχο να ελευθερώσουμε τον δυνητικό εκμεταλλευτή της επιχείρησης ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί με τα ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή του.
 
    Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
    ΑΝΤΙΘΕΣΗ